wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Informacje o Uchwale numer: XXIII/208/17

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała XXIII/208/17 Rady Gminy Cyców z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cyców na rok 2018
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cyców na rok 2018
Numer: XXIII/208/17
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2017-12-29
Data wejścia w życie: 2017-12-29
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [2,71 MB], data ogłoszenia pliku: 2018-01-12

 Załączniki

1 Dochody budżetu gminy na 2018 r. [332,28 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-01-12 Otwórz
1a Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 r. [170,44 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-01-12 Otwórz
2 Wydatki budżetu gminy na 2018 r. [729,18 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-01-12 Otwórz
2a Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2018 r. [136,01 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-01-12 Otwórz
2b Wykaz wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. [128,07 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-01-12 Otwórz
3 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. [120,63 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-01-12 Otwórz
4 Dotacje udzielone z budżetu gminy Cyców w 2018 r. [180,65 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-01-12 Otwórz
5 Zadania inwestycyjne w 2018 r. [168,61 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-01-12 Otwórz
6 Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2018 r. [140,26 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-01-12 Otwórz
7 Wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku [245,29 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-01-12 Otwórz
8 Wykaz zadań w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa na 2018 rok [213,22 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-01-12 Otwórz
Uzasadnienie Uzasadnienie do budżetu gminy Cyców na 2018 r. [288,29 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-01-12 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Tomasz Cybulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Agnieszka Kierepka
Data wytworzenia informacji 2018-01-12
Data udostępnienia informacji 2018-01-12