wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Informacje o Uchwale numer: III/32/18

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała III/32/18 Rady Gminy Cyców z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cyców na rok 2019
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cyców na rok 2019
Numer: III/32/18
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-12-28
Data wejścia w życie: 2018-12-28
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [2,58 MB], data ogłoszenia pliku: 2019-01-04

 Załączniki

1 Dochody budżetu w 2019 r. [237,87 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-04 Otwórz
1a Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 r. [173,36 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-04 Otwórz
2 Wydatki budżetu w 2019 r. [989,37 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-04 Otwórz
2a Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2019 r. [184,29 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-04 Otwórz
2b Wykaz wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. [123,27 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-04 Otwórz
3 Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. [117,31 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-04 Otwórz
4 Dotacje udzielone z budżetu gminy Cyców w 2019 r. [181,05 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-04 Otwórz
5 Zadania inwestycyjne w 2019 r. [143,72 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-04 Otwórz
6 Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2019 r. [135,76 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-04 Otwórz
7 Wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku [234,28 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-04 Otwórz
8 Wykaz zadań w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa na 2019 rok [220,74 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-04 Otwórz
Uzasadnienie Uzasadnienie do budżetu gminy Cyców na 2019 r. [287 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-04 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Tomasz Cybulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Agnieszka Kierepka
Data wytworzenia informacji 2019-01-04
Data udostępnienia informacji 2019-01-04