wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

INFORMACJA - Wyniki konsultacji

Data: 2011-03-29
Autor: Agnieszka Kierepka
Treść informacji / streszczenie:
Wyniki konsultacji
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

W ramach konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 - wpłynęła jedna opinia złożona przez Uczniowski Klub Sportowy "AMATOR".
W opinii uwag do programu nie wniesiono, a przedstawiono jedynie propozycje inicjatyw imprez, przedsięwzięć planowanych na 2011 rok przez Uczniowski Klub Sportowy "AMATOR".
W związku z powyższym zmian do projektu uchwały nie naniesiono, a dofinansowanie zgłoszonych propozycji przez UKS "AMATOR" będzie uzależniona od posiadanych przez Urząd środków finansowych.

Wójt Gminy
/-/ Jan Baczyński vel Mróz
Cyców, dn. 25 marca 2011 r.

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Agnieszka Kierepka
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Agnieszka Kierepka
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Agnieszka Kierepka
Data wytworzenia informacji 2011-03-29
Data udostępnienia informacji 2011-03-29