wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13.01.2014 r.

Data: 2014-02-05
Autor: Tomasz Bochra
Treść informacji / streszczenie:

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 234  poz. 1536) Wójt Gminy Cyców podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13.01.2014 r.


 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Tomasz Bochra
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Tomasz Bochra
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Tomasz Bochra
Data wytworzenia informacji 2014-02-05
Data udostępnienia informacji 2014-02-05