wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Data: 2014-11-19
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Wyniki konsultacji

  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

 

  1. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
  2. Konsultacje  w formie pisemnej zarządzono w terminie:   od 06.11.2014 r.   do   12.11.2014 r.
  3. W odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy Cyców, nie wpłynęła żadna opinia, ani uwaga do projektu uchwały.

.

  Wójt Gminy   

/-/ Jan Baczyński vel Mróz

 

Cyców, dn.19  listopada 2014 r.

 

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2014-11-21
Data udostępnienia informacji 2014-11-21