wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Data: 2015-01-26
Autor: Agnieszka Kierepka
Treść informacji / streszczenie:

Wyniki konsultacji

  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

  1. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
  2. Konsultacje  w formie pisemnej zarządzono w terminie:   od 16.01.2015 r.   do   22.01.2015 r.
  3. W odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy Cyców, nie wpłynęła żadna opinia, ani uwaga do projektu Rocznego programu.

  Wójt Gminy   

      /-/ Wiesław Pikuła

 

Cyców, dn.26 stycznia 2015 r.

 

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-01-26
Data udostępnienia informacji 2015-01-26