wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Wójt Gminy Cyców podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert

Data: 2012-02-03
Autor: Tomasz Bochra
Treść informacji / streszczenie:
WÓJT GMINY
CYCÓW
Cyców, dnia: 03.02.2012 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 234 poz. 1536)


Wójt Gminy Cyców


podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10.01.2012 r. według poniższej tabeli:

1. Klub Abstynenta "Aroka" w Cycowie - "Prowadzenie na terenie gminy Cyców programu profilaktyczno-edukacyjnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem" - 2 000 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy "Amator" , 21-070 Cyców - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej" - 3 500 zł
3. LKS "Błękit" w Cycowie. - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych" - 29 500 zł
OGÓŁEM 35 000 zł

Liczba złożonych ofert - 3.

Wójt Gminy Cyców

/-/ Jan Baczyński vel Mróz

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Tomasz Bochra
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Tomasz Bochra
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Tomasz Bochra
Data wytworzenia informacji 2012-02-07
Data udostępnienia informacji 2012-02-07