wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cyców z dnia 27 października 2016 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Data: 2016-10-27
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cyców z dnia 27 października 2016 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu przez Wójta Gminy Cyców postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716L Nadrybie- Urszulin".

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami w sprawie, w siedzibie urzędu: ul. Rolnicza 3, 21- 070 Cyców, w godzinach pracy.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Otrzyiriują:

1.   Strony zgodnie z art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) poprzez obwieszczenie

2.  aa.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2016-11-22
Data udostępnienia informacji 2016-11-22