wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Zawiadomienie o wycofaniu oferty realizacji zadania publicznego – Podniesienie jakości życia emerytów i rencistów gminy Cyców poprzez organizacje czasu wolnego

Data: 2017-04-18
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Zawiadomienie o wycofaniu oferty realizacji zadania publicznego – „Podniesienie jakości życia emerytów i rencistów gminy Cyców poprzez organizacje czasu wolnego”

Informujemy, iż dnia 12 kwietnia 2017 r. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Cycowie przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców wycofał ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Podniesienie jakości życia emerytów i rencistów gminy Cyców poprzez organizację czasu wolnego”, złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informujemy, iż dnia 12 kwietnia 2017 r. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Cycowie przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców wycofał ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Podniesienie jakości życia emerytów i rencistów gminy Cyców poprzez organizację czasu wolnego”, złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-04-18
Data udostępnienia informacji 2017-04-18