wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert narowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 8 punktach przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów, w okresie od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Data: 2017-06-21
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Cyców, dnia: 21.06.2017 r.

 

 

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

 

na

 

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 8 punktach przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów, w okresie

od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

     Z uwagi na zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w zakresie zlecenia realizacji zadania na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w 8 gminnych punktach przedszkolnych w 2016 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 unieważnia się otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 15 maja 2017 r. na powierzenie zadania publicznego – w  zakresie nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania – „prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 8 punktach przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów, okresie od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.”

Regionalna Izba Obrachunkowa podczas okresowej kontroli zastrzegła, że prowadząc wychowanie przedszkolne należy przestrzegać przepisy art. 14a ust. 1, 6 i 6a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943
z późn. zm.).  W przypadku gdy organem prowadzącym punkt przedszkolny jest inna niż gmina osoba prawna lub osoba fizyczna, podmiotom tym udzielać dotacji – odpowiednio – na podstawie art. 80 ust. 2b bądź art. 90 ust. 1c lub 2d cytowanej ustawy.  

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-06-21
Data udostępnienia informacji 2017-06-21