wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Oferta realizacji zadania publicznego – ĄOrganizacja III Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego ĄW rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem""

Data: 2017-07-12
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne INICJATYWA z siedzibą w Cycowie przy  ul. Chełmskiej 44, 21-070 Cyców złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja III Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem”” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cyców, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Cyców oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Cyców www.ugcycow.pl . Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 lipca 2017 r. osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Cyców pok. nr 19 lub drogą elektroniczną na adres: Gmina_Cycow@ugcycow.pl .

 


 Załączniki

Załącznik nr: 0
Oferta [1,31 MB] , data ogłoszenia pliku: 2017-07-12

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-07-12
Data udostępnienia informacji 2017-07-12