wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Data: 2017-11-02
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

 Ogłoszenie

o przeprowadzeniu konsultacji

 Zgodnie z § 3  Uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Cyców z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  Wójt Gminy Cyców  zarządza konsultacje w sprawie:  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Konsultacje odbędą się w terminie   od 02.11.2017 r.   do   09.11.2017 r. w formie pisemnej.

            Opinie i uwagi do projektu uchwały można składać w sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą na adres: Urząd Gminy Cyców, ul. Chełmska 42 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Gmina_Cycow@ugcycow.pl

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                    /-/ Wiesław Pikuła

 


 Załączniki

Załącznik nr: 0
uchwała [69,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-11-02
Załącznik nr: 0
zarządzenie [33 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-11-02

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-11-02
Data udostępnienia informacji 2017-11-02