wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Wyniki konkursu ogłoszonego w dniu 03 stycznia 2018 r.

Data: 2018-01-29
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

  

   Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 201 6 r.  poz.1817 z poźn. zm.),

 

Wójt Gminy Cyców

 

podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu ogłoszonego w dniu 03 stycznia 2018 r.


 Załączniki

Załącznik nr: 0
Ogłoszenie [17,44 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-01-29

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-01-29
Data udostępnienia informacji 2018-01-29