wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 02.01.2019 r.

Data: 2019-01-28
Autor: Tomasz Bochra
Treść informacji / streszczenie:

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r.  poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Cyców podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13.01.2014 r.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-01-28
Data udostępnienia informacji 2019-01-28