wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Data: 2012-11-09
Autor: Agnieszka Kierepka
Treść informacji / streszczenie:
Zgodnie z ß 3 Uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Cyców z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Cyców zarządza konsultacje w sprawie: projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
Konsultacje odbędą się w terminie od 09.11.2012 r. do 16.11.2012 r.
w formie pisemnej.
Opinie i uwagi do projektu uchwały można składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Gmina_Cycow@ugcycow.pl

Wójt Gminy
/-/ Jan Baczyński vel Mróz

 Załączniki

Załącznik nr: 1
Uchwała [270,09 KB] , data ogłoszenia pliku: 2012-11-09

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Agnieszka Kierepka
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Agnieszka Kierepka
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Agnieszka Kierepka
Data wytworzenia informacji 2012-11-09
Data udostępnienia informacji 2012-11-09