wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

OBWIESZCZENIE

Data: 2013-08-13
Autor: Justyna Bąk
Treść informacji / streszczenie:
Cyców, dnia 13.08.2013 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), oraz Nr V/45/2011 Rady Gminy Cyców z dnia 31 maja 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców dla terenu obejmującego działkę o nr ew. 411/6 położoną w miejscowości Wólka Cycowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w projektu zmian planu w dniach od 20 sierpnia 2013 r. do 17 września 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy Cyców w godzinach od 10:00 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cyców w godz. od 10:00 do 11:00.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. ), oraz art. 46 pkt 1, art. 39 pkt. 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi nCyców, dnia 13.08.2013 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), oraz Nr V/45/2011 Rady Gminy Cyców z dnia 31 maja 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców dla terenu obejmującego działkę o nr ew. 411/6 położoną w miejscowości Wólka Cycowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w projektu zmian planu w dniach od 20 sierpnia 2013 r. do 17 września 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy Cyców w godzinach od 10:00 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cyców w godz. od 10:00 do 11:00.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. ), oraz art. 46 pkt 1, art. 39 pkt. 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi nCyców, dnia 13.08.2013 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), oraz Nr V/45/2011 Rady Gminy Cyców z dnia 31 maja 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców dla terenu obejmującego działkę o nr ew. 411/6 położoną w miejscowości Wólka Cycowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w projektu zmian planu w dniach od 20 sierpnia 2013 r. do 17 września 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy Cyców w godzinach od 10:00 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cyców w godz. od 10:00 do 11:00.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. ), oraz art. 46 pkt 1, art. 39 pkt. 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi n

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Justyna Bąk
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Justyna Bąk
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Justyna Bąk
Data wytworzenia informacji 2013-08-13
Data udostępnienia informacji 2013-08-13