wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Wyniki konsultacji

Data: 2013-11-21
Autor: Agnieszka Kierepka
Treść informacji / streszczenie:
Wyniki konsultacji
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.


1. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
2. Konsultacje w formie pisemnej zarządzono w terminie: od 08.11.2013 r. do 15.11.2013 r.
3. W odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy Cyców, nie wpłynęła żadna opinia, ani uwaga do projektu uchwały.
.
Wójt Gminy
/-/ Jan Baczyński vel Mróz


Cyców, dn.19 listopada 2013 r.


    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Agnieszka Kierepka
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Agnieszka Kierepka
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Agnieszka Kierepka
Data wytworzenia informacji 2013-11-21
Data udostępnienia informacji 2013-11-21