wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

O G Ł O S Z E N I E -otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Data: 2014-01-13
Autor: Tomasz Bochra
Treść informacji / streszczenie:
O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Cyców
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie:

powierzenia zadania:
I. Prowadzenie na terenie gminy Cyców programu profilaktyczno-edukacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 3 000,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 17.02.2014r. do 15.12.2014 r.
W/w zadanie w 2013 r. zostało dotowane kwotą 2 500,00zł

II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej - 7 000,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 17.02.2014r. do 15.12.2014 r.
W/w zadanie w 2013 r. zostało dotowane kwotą 7 500,00zł

wsparcie zadania:
I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych - 60 000,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 17.02.2014r. do 15.12.2014 r
W/w zadanie w 2013 r. zostało dotowane kwotą 40 000,00zł

Zasady przyznawania środków:
Ofertę mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)

1. Termin składania ofert upływa: 04 lutego 2014 r. godz. 1500
2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Cyców ul. Chełmska 42, sekretariat
3. Termin rozpatrzenia ofert: 05 lutego2014 r.
4. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
- zgodność oferty z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
- wartość merytoryczna oferty,
- koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwana wysokość dotacji,
- zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
- staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ostatnich latach,
- wymierne korzyści O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Cyców
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie:

powierzenia zadania:
I. Prowadzenie na terenie gminy Cyców programu profilaktyczno-edukacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 3 000,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 17.02.2014r. do 15.12.2014 r.
W/w zadanie w 2013 r. zostało dotowane kwotą 2 500,00zł

II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej - 7 000,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 17.02.2014r. do 15.12.2014 r.
W/w zadanie w 2013 r. zostało dotowane kwotą 7 500,00zł

wsparcie zadania:
I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych - 60 000,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 17.02.2014r. do 15.12.2014 r
W/w zadanie w 2013 r. zostało dotowane kwotą 40 000,00zł

Zasady przyznawania środków:
Ofertę mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)

1. Termin składania ofert upływa: 04 lutego 2014 r. godz. 1500
2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Cyców ul. Chełmska 42, sekretariat
3. Termin rozpatrzenia ofert: 05 lutego2014 r.
4. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
- zgodność oferty z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
- wartość merytoryczna oferty,
- koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwana wysokość dotacji,
- zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
- staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ostatnich latach,
- wymierne korzyści O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Cyców
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie:

powierzenia zadania:
I. Prowadzenie na terenie gminy Cyców programu profilaktyczno-edukacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 3 000,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 17.02.2014r. do 15.12.2014 r.
W/w zadanie w 2013 r. zostało dotowane kwotą 2 500,00zł

II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej - 7 000,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 17.02.2014r. do 15.12.2014 r.
W/w zadanie w 2013 r. zostało dotowane kwotą 7 500,00zł

wsparcie zadania:
I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych - 60 000,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 17.02.2014r. do 15.12.2014 r
W/w zadanie w 2013 r. zostało dotowane kwotą 40 000,00zł

Zasady przyznawania środków:
Ofertę mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)

1. Termin składania ofert upływa: 04 lutego 2014 r. godz. 1500
2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Cyców ul. Chełmska 42, sekretariat
3. Termin rozpatrzenia ofert: 05 lutego2014 r.
4. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
- zgodność oferty z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
- wartość merytoryczna oferty,
- koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwana wysokość dotacji,
- zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
- staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ostatnich latach,
- wymierne korzyści

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Tomasz Bochra
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Tomasz Bochra
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Tomasz Bochra
Data wytworzenia informacji 2014-01-14
Data udostępnienia informacji 2014-01-14