wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Informacje
Tablica Ogłoszeń - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2019-01-02 Wójt Gminy Cyców ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego- w formie powierzenia zadania
2018-07-19 Sprawozdanie z konsultacji społecznych diagnozy problemów społecznych i potencjałów Gminy Cyców w ramach opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cyców
2018-01-03 Wójt Gminy Cyców ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
2017-07-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stefanów
2017-04-14 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głębokie
2017-02-14 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
2017-01-04 Wójt Gminy Cyców ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
2016-11-14 Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców
2016-07-29 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
2016-05-20 otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego – w zakresie nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania Andrzej Choma
2016-01-05 Wójt Gminy Cyców ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
2015-01-29 Wójt Gminy Cyców ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie - powierzenia zadania
2014-06-02 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Stefanowie
2014-06-02 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Małkowie
2014-04-25 Wybory Agnieszka Kierepka
2013-02-08 O G Ł O S Z E N I E -otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Tomasz Bochra
2011-04-18 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko w ŚDS Urszula Damazer
2010-12-28 OGŁOSZENIE Choma Andrzej
2010-09-29 OGŁOSZENIE Tomasz Bochra
2010-09-29 OGŁOSZENIE Andrzej Choma
2010-09-20 OGŁOSZENIE Witkowska Urszula
2010-07-02 OGŁOSZENIE
2009-12-03 OBWIESZCZENIE- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Justyna Bąk
2009-12-03 Obwieszczenie - tereny górnicze Bąk Justyna