wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Postepowanie kwalifikacyjne:

Data: Tytuł: Autor:
2017-11-16 Protokół otwarcia ofert o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym, Archiwum i BHP
2017-10-27 Protokół z otwarcia ofert o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym, Archiwum i BHP
2016-04-18 Protokół z otwarcia ofert o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -W Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2016-01-21 protokół z otwarcia ofert o naborze na wolne stanowisko – Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Cycowie
2015-12-16 Protokoł z otwarcia ofert o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2015-12-14 Z otwarcia ofert o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym, Archiwum i BHP
2015-07-31 Protokół z otwarcia ofert o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora-w Referacie Finansów i Planowania
2015-07-01 Protokół z otwarcia na stanowisko urzędnicze w Referacie Do Spraw Obsługi Administracyjno-Księgowej Szkół
2015-07-01 Protokół z otwarcia na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów i Planowania
2015-05-28 INFORMACJA O WYNIKACH NABOR - Kierownika Referatu Finansów i Planowania
2015-02-20 Otwarcie ofert o naborze na wolne stanowisko pracy -Ds pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych
2015-02-02 Protokół z otwarcia ofert o naborze na wolne stanowisko pracy -Ds pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych
2013-08-21 Lista kandydatów - pracownik biura projektu Marta Leszczyńska
2013-06-06 lista kandydatów-Stanowisko urzędnicze ds gospodarki odpadami komunalnymi Wiesław Pikuła
2013-06-05 lista kandydatów - stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie Wiesław Pikuła
2013-02-21 lista kandydatów Wiesław Pikuła
2013-01-04 lista kandydatów Wiesław Pikuła
2012-09-28 lista kandydatów Wiesław Pikuła
2010-04-21 Lista Kandydatów spełniają na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. Rolnictw Wiesław Pikuła
2010-04-21 Lista Kandydatów spełniają na wolne stanowisko pracy-st ds. ochrony środowiska Wiesław Pikuła
2009-11-02 LISTA KANDYDATÓW - stanowisko dyrektora : Domu Kultury w Cycowie Wiesław Pikuła
2009-06-23 WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO- Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Wiesław Pikuła
2008-08-14 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Wiesław Pikuła
2007-10-02 Lista kandydatów - :inspektor d/s obywatelskich Wiesław Pikuła
2007-06-25 Lista kandydatów - Inspektor ds. księgowości Wiesław Pikuła
2007-06-25 Lista kandydatów - referent ds opłat za wodę i ścieki Wiesław Pikuła
2006-04-12 Lista kandydatów Wiesław Pikuła