wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Wyniki naboru:

Data: Tytuł: Autor:
2017-11-28 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Stanowisko urzędnicze - podinspektora w referacie Organizacyjno – Administracyjnym, Archiwum i BHP
2017-10-31 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Stanowisko urzędnicze - podinspektora w referacie Organizacyjno – Administracyjnym, Archiwum i BHP
2016-04-27 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Stanowisko urzędnicze - w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2016-01-22 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO- Dyrektora Gminnego Domu Kultury
2015-12-18 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Stanowisko urzędnicze podinspektora - w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2015-12-16 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU podinspektora - w Referacie Organizacyjno -Administracyjnym, Archiwum i BHP
2015-08-07 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko : Podinspektora w Referacie Finansów i Planowania
2015-07-17 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Na stanowisko : Podinspektora w Referacie Finansów i Planowania
2015-07-03 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - podinspektora w Referacie Do Spraw Obsługi Administracyjno-Księgowej Szkół
2015-02-27 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Ds pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych
2015-02-05 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - stanowisko : Ds pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych
2013-08-23 Informacja o wynikach naboru - pracownik Biura Projektu Marta Leszczyńska
2013-06-14 Stanowisko urzędnicze ds gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Finansowym Wiesław Pikuła
2013-06-05 Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie Wiesław Pikuła
2013-02-26 INFORMACJA OnWYNIKACH NABORU stanowisko ds organizacji pozarządowych Wiesław Pikuła
2013-01-08 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - podinspektor w referacie finansowym Wiesław Pikuła
2012-09-28 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - asystent koordynatora Wiesław Pikuła
2012-01-05 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - instruktor zajęć rytmiczno - tanecznych Marta Leszczyńska
2011-08-30 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - instruktor zajęć rytmiczno - tanecznych Marta Leszczyńska
2011-08-30 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - lekarz pediatra Marta Leszczyńska
2011-08-30 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - pedagog Marta Leszczyńska
2011-08-30 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - psycholog do konsultacji z rodzicami Marta Leszczyńska
2011-08-30 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - psycholog Marta Leszczyńska
2011-08-18 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Wiesław Pikuła
2011-07-15 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - specjalista ds promocji projektu Wiesław Pikuła
2011-07-15 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU- pracownik biura projektu Wiesław Pikuła
2011-07-15 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU-koordynator projektu Wiesław Pikuła
2011-07-15 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU- specjalista ds monitoringu Wiesław Pikuła
2010-04-30 Informacja o wynikach naboru - Stanowisko ds rolnictwa Wiesław Pikuła
2010-04-30 Informacja o wynikach naboru - Stanowisko ds ochrony środowiska Wiesław Pikuła
2009-11-05 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Dyrektor Domu Kultury w Cycowie Wiesław Pikuła
2008-08-14 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Wiesław Pikuła
2007-10-02 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - inspektor d/s obywatelskich Wiesław Pikuła
2007-06-25 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Inspektor ds księgowości Wiesław Pikuła
2007-06-25 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - referent ds opłat za wodę i ścieki Wiesław Pikuła
2006-04-21 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Wiesław Pikuła