wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Andrzej Zdzisław Choma Kierownik (Ow)
Monika Dąber Kierownik (Gn)
Marta Dyszewska ZASTĘ PCA WÓJTA (Z-CA W)
Agnieszka Marciniak Z-ca KIEROWNIKA (Kier)
Teresa Maria Mróz Sekretarz Gminy ()
Wiesław Stanisław Pikuła WÓJT GMINY CYCÓW (W G)
Monika Agnieszka Rutkowska Kierownik (Fn)
Agnieszka Iwona Tryksza Kierownik (Gk)
Ewa Witkowska Skarbnik (SK)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Justyna Bąk Inspektor (Gp)
Tomasz Damian Bochra Inspektor (Zk)
Bogumiła Małgorzata Brzozowiec Inspektor (Fn)
Elżbieta Cegłowska Podinspektor (Gr)
Andrzej Zdzisław Choma Kierownik (Ow)
Tomasz Daniel Cybulski Informatyk (In)
Monika Dąber Kierownik (Gn)
Marta Dyszewska ZASTĘ PCA WÓJTA (Z-CA W)
Teresa Urszula Gębacka Inspektor (Fn)
Magdalena Grzesiak Podinspektor (Gk)
Agnieszka Kierepka Inspektor (Rs)
Barbara Kopeć Inspektor (Fn)
Joanna Beata Koper Referent (Gk)
Dorota Małysza Księgowa (Ow)
Agnieszka Marciniak Z-ca KIEROWNIKA (Kier)
Agnieszka M arta Matuszak Podinspektor (Ow)
Anna Mielniczuk Inspektor (Fn)
Teresa Maria Mróz Sekretarz Gminy ()
Krystyna Teresa Niewęgłowska Inspektor (Fn)
Eliza Onuszkiewicz Inspektor (Gd)
Ewelina Anna Orłowska Inspektor (So)
Krzysztof Parasion Inspektor (Fn)
Wiesław Stanisław Pikuła WÓJT GMINY CYCÓW (W G)
Monika Agnieszka Rutkowska Kierownik (Fn)
Wioleta Sadowska Inspektor (Os)
Strona 1 z 2 (30 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Justyna Bąk Inspektor (Gp)Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Tomasz Damian Bochra Inspektor (Zk)Referat Organizacyjno-Administracyjny – Archiwum oraz BHP
Bogumiła Małgorzata Brzozowiec Inspektor (Fn)Referat Finansów i Planowania
Elżbieta Cegłowska Podinspektor (Gr)Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Andrzej Zdzisław Choma Kierownik (Ow)Referat d/s Obsługi Jednostek Organizacyjnych
Tomasz Daniel Cybulski Informatyk (In)Referat Organizacyjno-Administracyjny – Archiwum oraz BHP
Monika Dąber Kierownik (Gn)Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Marta Dyszewska ZASTĘ PCA WÓJTA (Z-CA W)Zastępca Wójta Gminy
Teresa Urszula Gębacka Inspektor (Fn)Referat Finansów i Planowania
Magdalena Grzesiak Podinspektor (Gk)Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Agnieszka Kierepka Inspektor (Rs)Referat Organizacyjno-Administracyjny – Archiwum oraz BHP
Barbara Kopeć Inspektor (Fn)Referat Finansów i Planowania
Joanna Beata Koper Referent (Gk)Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dorota Małysza Księgowa (Ow)Referat d/s Obsługi Jednostek Organizacyjnych
Agnieszka Marciniak Z-ca KIEROWNIKA (Kier)URZĄD STANU CYWILNEGO
Agnieszka M arta Matuszak Podinspektor (Ow)Referat d/s Obsługi Jednostek Organizacyjnych
Anna Mielniczuk Inspektor (Fn)Referat Finansów i Planowania
Teresa Maria Mróz Sekretarz Gminy ()Sekretarz Gminy
Krystyna Teresa Niewęgłowska Inspektor (Fn)Referat Finansów i Planowania
Eliza Onuszkiewicz Inspektor (Gd)Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Ewelina Anna Orłowska Inspektor (So)Referat Organizacyjno-Administracyjny – Archiwum oraz BHP
Krzysztof Parasion Inspektor (Fn)Referat Finansów i Planowania
Wiesław Stanisław Pikuła WÓJT GMINY CYCÓW (W G)WÓJT GMINY CYCÓW
Monika Agnieszka Rutkowska Kierownik (Fn)Referat Finansów i Planowania
Wioleta Sadowska Inspektor (Os)Referat Finansów i Planowania
Strona 1 z 2 (30 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2018
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Maria Ewa Wojtyna (Dyrektor)   2019-04-29
   Józef Sochaj (Dyrektor Szkoły)   2019-04-29
 [Rozwiń]Kierownicy jednostek organizacyjnych
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002