wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
51/19 2019-07-02 w sprawie powołania komisji konkursowej w ramach realizacji zadania Konkurs ĄNajpiękniejsze ogrody w Gminie Cyców" NIE Uchwalony obowiązujący
49/19 2019-06-19 w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Cyców dnia 24 listopada 2016 r. uchwałą Nr XV/133/16 obejmującym działkę nr 622/1 w miejscowości Wólka Cycowska w Gminie NIE Uchwalony obowiązujący
48/19 2019-06-11 w sprawie : skrócenia czasu pracy na okres upałów NIE Uchwalony obowiązujący
45/19 2019-06-06 w sprawie upoważnienia do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego NIE Uchwalony obowiązujący
42/19 2019-06-04 w sprawie upoważnienia do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego NIE Uchwalony obowiązujący
39/19 2019-05-22 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobowego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie NIE Uchwalony obowiązujący
37/19 2019-05-13 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głębokiem NIE Uchwalony obowiązujący
36/19 2019-05-02 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie. NIE Uchwalony obowiązujący
34/19 2019-04-29 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie NIE Uchwalony obowiązujący
33/19 2019-04-29 w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnego Domu Kultury w Cycowie NIE Uchwalony obowiązujący
32/19 2019-04-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
31/19 2019-04-23 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi OKW w obwodach utworzonych na obszarze gminy Cyców NIE Uchwalony obowiązujący
30/19 2019-04-23 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej NIE Uchwalony obowiązujący
29/19 2019-04-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
28/19 2019-04-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia