wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Urząd Gminy Cyców - Budżet jednostki i jego realizacja

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2020-02-03 Ucgwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Cyców.
2020-02-03 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cyców.
2019-12-12 Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Cyców.
2019-12-12 Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej przedłożonej przez Gminę Cyców.
2019-12-12 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Cyców.
2019-10-31 Sprawozdania budżetowe III kwartał 2019 r.
2019-07-31 Sprawozdania budżetowe II kwartał 2019 r.
2019-05-31 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Cyców w 2018 r. wraz z ich rozliczeniem
2019-05-13 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2019-05-10 Sprawozdanie finansowe za 2018r.
2019-04-30 Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
2019-03-25 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
2019-02-28 Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
2019-01-29 Uchwala Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 stycznia 2019 roku
2019-01-29 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 stycznia 2019 roku
2018-02-27 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Cyców w 2017 r. wraz z ich rozliczeniem
2018-02-26 Sprawozdanie Rb-27S
2018-02-26 sprawozdanie Rb-28S
2018-02-26 Sprawozdanie Rb-NDS
2018-02-26 Sprawozdanie Rb-PDP
2018-02-26 ROCZNE SPRAWOZDANIE Rb-UZ
2018-02-08 Uchwala Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 23 stycznia 2018 roku
2018-02-08 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 23 stycznia 2018 roku
2018-01-03 Uchwała RIO z dnia 8 grudnia 2017 roku
2018-01-03 Uchwała RIO
2017-01-25 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 18 stycznia 2017 roku
2016-12-09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 2 grudnia 2016 roku.
2016-12-09 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 2 grudnia 2016 roku
2016-10-31 INFORMACJA INFORMACJA
2016-10-31 INFORMACJA o wielkości długu publicznego gminy Cyców oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 30 września 2016 rok
2016-08-01 Informacja z wykonania budżetu gminy Cyców na dzień 30 czerwca 2016 roku
2016-08-01 Informacja o wielkości długu publicznego gminy Cyców oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 30 czerwca 2016 rok
2016-01-28 Uchwała RIO z dnia 20 stycznia 2016 roku
2015-12-15 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 30 listopada 2015 roku
2015-12-15 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 30 listopada 2015 roku
2015-12-15 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 30 listopada 2015 roku
2015-05-29 INFORMACJA obejmująca kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przez gminę Cyców w 2014 roku
2015-05-29 INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Cyców za 2014 rok
2015-05-29 INFORMACJA o wielkości długu publicznego gminy Cyców oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31 grudnia 2014 rok
2015-05-29 INFORMACJA o kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 na dzień 31 grudnia 2014 rok
2015-05-29 INFORMACJA obejmująca kwoty dotacji udzielonych gminnym instytucjom kultury oraz jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych przez gminę Cyców w 2014 roku
2015-05-29 INFORMACJA umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 na dzień 31 grudzień 2014 rok
2015-04-27 Uchwała RIO
2015-04-27 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
2015-02-23 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
2015-02-20 Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
2015-01-22 Uchwała RIO Ewa Witkowska
2014-12-11 Uchwałay RIO
2014-01-08 Uchwały RIO Ewa Witkowska
2013-07-30 INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Cyców na dzień 30 czerwca 2013 rok Ewa Witkowska
2013-07-30 INFORMACJA o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Ewa Witkowska
2013-07-30 INFORMACJA o wielkości długu publicznego gminy Cyców oraz o udzielonych poręczen Ewa Witkowska
2013-05-28 Informacja Ewa Witkowska
2013-05-28 Informacja wielkości długu publicznego Ewa Witkowska
2013-05-28 Informacja obejmująca kwoty dotacji Ewa Witkowska
2013-05-28 Informacja obejmująca kwoty dotacj Ewa Witkowska
2013-04-29 Informacja z wykonania budżetu gminy Cyców na dzień 31 marzec 2013 rok Ewa Witkowska
2013-04-29 Informacja o wielkości długu publicznego gminy Cyców Ewa Witkowska
2013-04-29 Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych na dzień 31.03.13 Ewa Witkowska
2013-04-29 Uchwała RIO Ewa Witkowska
2013-02-28 Informacja z wykonania budżetu gminy Cyców na dzień 31 marzec 2011 rok Ewa Witkowska
2013-02-28 Informacja z wykonania budżetu gminy Cyców na dzień 30 czerwiec 2011 rok Ewa Witkowska
2013-02-28 Informacja z wykonania budżetu gminy Cyców na dzień 30 wrzesień 2011 rok Ewa Witkowska
2013-02-28 Informacja z wykonania budżetu gminy Cyców za 2011 Ewa Witkowska
2013-02-28 Informacja z wykonania budżetu gminy Cyców na dzień 31 marzec 2012 rok Ewa Witkowska
2013-02-28 Informacja z wykonania budżetu gminy Cyców na dzień 30 czerwca 2012 rok Ewa Witkowska
2013-02-28 Informacja z wykonania budżetu gminy Cyców na dzień 30 września 2012 rok Ewa Witkowska
2013-02-28 Informacja o wielkości długu publicznego gminy Cyców Ewa Witkowska
2013-02-08 Uchwała RIO Nr 32/2013 Witkowska Ewa
2013-02-08 Uchwała RIO Nr 24/2013 Witkowska Ewa
2013-01-03 Uchwała RIO Witkowska Ewa
2013-01-03 Uchwała RIO Witkowska Ewa
2012-02-16 Uchwała RIO Urszula Witkowska
2011-12-20 Uchwała RIO Urszula Witkowska
2011-12-20 Uchwała RIO Urszula Witkowska
2011-05-31 Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2010r. Urszula Witkowska
2011-05-31 Informacja o kwocie środków o których mowa w art. 5 us1 pkt2 za 2010r. Urszula Witkowska
2011-02-11 Uchwała RIO Urszula Witkowska
2011-02-11 Uchwała RIO Urszula Witkowska
2010-12-15 Uchwała RIO Urszula Witkowska
2010-12-15 Uchwała RIO Urszula Witkowska
2007-09-03 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007 Urszula Witkowska
2007-08-01 Sprawozdanie Kwartalne o nadwyżce/deficycie za pierwszy kwartał Urszula Witkowska
2007-08-01 Sprawozdanie Kwartalne o nadwyżce/deficycie za pierwsze półrocze Urszula Witkowska
2006-05-31 Informacja z wykonania budżetu gminy Cyców za 2005 rok Urszula Witkowska
2006-04-28 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kw.2006 Urszula Witkowska
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
SPRAWOZDANIE Rb-N
KWARTALNE SPRAWOZDANIE Rb-Z