wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie

Sposoby załatwiania spraw

Aby uzyskać pomoc/ poradę należy osobiście lub telefonicznie umówić (poprzez sekretariat nr telefonu 632 28 74 / faks 633 06 54) spotkanie z odpowednim pracownikiem. Nie są wymagane żadne skierowania. Uczniowie do 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodziców.