wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowy Urząd Pracy

Więcej o nas

RYS HISTORYCZNY POWIATOWEGO URZ DU PRACY W BEŁCHATOWIE
1. Wydział Zatrudnienia Urzędu Miejskiego - (do 30.04.1990r.);
2. Rejonowe Biuro Pracy - terenowy organ administracji państwowej - (do 30.09.1990r.);
3. Rejonowe Biuro Pracy - terenowy organ rządowej administracji ogólnej -
(do 31.12.1992r.);
4. Rejonowy Urząd Pracy - rządowa administracja specjalna - (do 31.12.1998r.);
5. Powiatowy Urząd Pracy - rządowa administracja specjalna - (do 31.12.1999r.);
6. Powiatowy Urząd Pracy - powiatowa administracja zespolona.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Bełchatowie - www.pupbelchatow.pl