wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowy Urząd Pracy

Godziny otwarcia


Urząd Pracy pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7 30 do 15 30.

Rejestracja bezrobotnych odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do 12 00.
Obsługa bezrobotnych odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do 14 00.
W każdy wtorek w godz. od 14 00 do 15 00 interesantów przyjmuje Dyrektor Urzędu.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Bełchatowie - www.pupbelchatow.pl