wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowy Urząd Pracy

Dni i godziny pracy jednostki:

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie -
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Filia PUP w Zelowie ul. Zeromskiego 23 -

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Wydział Organizacyjno - Prawny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00
Wydział Finansowo - Księgowy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piatku w godz. 8.00 - 14.00
Dział Doradcy Klienta od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00
Dział Instrumentów Rynku Pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00
Wydział Ewidencji i Świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00
Samodzielne Stanowisko ds. Statystyki i Analiz od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00
Dyrektor Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 We wtorki od 14.00 do 15.00
Zastepca Dyrektora do poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00