wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowy Urząd Pracy

tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2014-08-01 Wykaz podmiotów z którymi zawarto umowy - lipiec 2014
2006-11-07 Rozdysponowanie planowanej kwoty 3.880.700 zł (algorytm) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zakładane do realizacji w 2006r. stan na dzień 11.04.2006r.