wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowy Urząd Pracy

Rejestry i ewidencje

Nazwa rejestru 
Symbol rejestru 
Wniosek o udostępnienie informacji 
REJ. KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W PUP PRZEZ ORGANY ZEWN TRZNE096
dotyczy kontroli umów współfinansowanych przez EFS096
dotyczy kontroli umów finansowanych w ramach środków FP096