wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Specjalny Oćrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Głuchowskiego w Bełchatowie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Specjalny Oćrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Głuchowskiego w Bełchatowie
Adres jednostki: 97-400 Bełchatów, ul. Targowa 20
Kod terytorialny GUS:
NIP:
REGON:
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 0001-01-01
Data udostępnienia informacji: 0001-01-01

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Ewa Olszewska
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2007-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień:
Zatrudnienie ogółem (osoby): 0
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 0
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

Nazwa organu tworzącego: Rada Powiatu w Bełchatowie
Przedmiot działania i kompetencje: Edukacja dzieci o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie powstał w 1978r. jako placówka Oświatowa dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Praca z tymi wychowankami oparta na zasadach digofrenopedagogiki ma charakter rewalidacyjny i profilaktyczny uzależniony od stopnia i rodzaju upośledzenia. Zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W skład Ośrodka wchodzą: - Szkoła Podstawowa Specjalna o strukturze organizacyjnej I - V - Gimnazjum Specjalne o strukturze organizacyjnej I - III - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o 3 kierunkach kształcenia zawodowego: ślusarz, kucharz małej gastronomii, ogrodnik - Internat dla potrzeb szkół Organem prowadzącym Ośrodek jest POWIAT BEŁCHATOWSKI. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi. Szczegółowe cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej Ośrodka wynikają z zasad digofrenopedagogiki dostosowanych każdorazowo do rodzaju i stopnia upośledzenia Ważną zasadą pracy z uczniami niepełnosprawnymi umysłowo jest indywidualizacja procesu nauczania i wychowania, polegająca na dostosowaniu materiału i wymagań programowych do możliwości rozwojowych dzieci. Integralną częścią edukacji wychowanków Ośrodka jest rewalidacja indywidualna. Placówka proponuje szeroki wachlarz zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych i usprawniających, wspomagających rozwój dziecka. Zapewniamy: - opiekę psychologiczno -pedagogiczną - zajęcia logopedyczne - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - terapie ruchową z gimnastyką korekcyjną - pracownie komputerową - imprezy integracyjne Internat Ośrodka czynny jest cały rok .posiada 56 miejsc. Główne kierunki pracy opiekuńczo- wychowawczej to: - rozwijanie inicjatywy i samodzielności wychowanków - rozbudzanie i zaspakajanie ich zainteresowań, uzdolnień - kształtowanie kompetencji społecznej - emocjonal Edukacja dzieci o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie powstał w 1978r. jako placówka Oświatowa dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Praca z tymi wychowankami oparta na zasadach digofrenopedagogiki ma charakter rewalidacyjny i profilaktyczny uzależniony od stopnia i rodzaju upośledzenia. Zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W skład Ośrodka wchodzą: - Szkoła Podstawowa Specjalna o strukturze organizacyjnej I - V - Gimnazjum Specjalne o strukturze organizacyjnej I - III - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o 3 kierunkach kształcenia zawodowego: ślusarz, kucharz małej gastronomii, ogrodnik - Internat dla potrzeb szkół Organem prowadzącym Ośrodek jest POWIAT BEŁCHATOWSKI. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi. Szczegółowe cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej Ośrodka wynikają z zasad digofrenopedagogiki dostosowanych każdorazowo do rodzaju i stopnia upośledzenia Ważną zasadą pracy z uczniami niepełnosprawnymi umysłowo jest indywidualizacja procesu nauczania i wychowania, polegająca na dostosowaniu materiału i wymagań programowych do możliwości rozwojowych dzieci. Integralną częścią edukacji wychowanków Ośrodka jest rewalidacja indywidualna. Placówka proponuje szeroki wachlarz zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych i usprawniających, wspomagających rozwój dziecka. Zapewniamy: - opiekę psychologiczno -pedagogiczną - zajęcia logopedyczne - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - terapie ruchową z gimnastyką korekcyjną - pracownie komputerową - imprezy integracyjne Internat Ośrodka czynny jest cały rok .posiada 56 miejsc. Główne kierunki pracy opiekuńczo- wychowawczej to: - rozwijanie inicjatywy i samodzielności wychowanków - rozbudzanie i zaspakajanie ich zainteresowań, uzdolnień - kształtowanie kompetencji społecznej - emocjonal Edukacja dzieci o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie powstał w 1978r. jako placówka Oświatowa dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Praca z tymi wychowankami oparta na zasadach digofrenopedagogiki ma charakter rewalidacyjny i profilaktyczny uzależniony od stopnia i rodzaju upośledzenia. Zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W skład Ośrodka wchodzą: - Szkoła Podstawowa Specjalna o strukturze organizacyjnej I - V - Gimnazjum Specjalne o strukturze organizacyjnej I - III - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o 3 kierunkach kształcenia zawodowego: ślusarz, kucharz małej gastronomii, ogrodnik - Internat dla potrzeb szkół Organem prowadzącym Ośrodek jest POWIAT BEŁCHATOWSKI. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi. Szczegółowe cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej Ośrodka wynikają z zasad digofrenopedagogiki dostosowanych każdorazowo do rodzaju i stopnia upośledzenia Ważną zasadą pracy z uczniami niepełnosprawnymi umysłowo jest indywidualizacja procesu nauczania i wychowania, polegająca na dostosowaniu materiału i wymagań programowych do możliwości rozwojowych dzieci. Integralną częścią edukacji wychowanków Ośrodka jest rewalidacja indywidualna. Placówka proponuje szeroki wachlarz zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych i usprawniających, wspomagających rozwój dziecka. Zapewniamy: - opiekę psychologiczno -pedagogiczną - zajęcia logopedyczne - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - terapie ruchową z gimnastyką korekcyjną - pracownie komputerową - imprezy integracyjne Internat Ośrodka czynny jest cały rok .posiada 56 miejsc. Główne kierunki pracy opiekuńczo- wychowawczej to: - rozwijanie inicjatywy i samodzielności wychowanków - rozbudzanie i zaspakajanie ich zainteresowań, uzdolnień - kształtowanie kompetencji społecznej - emocjonal

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji ,
Data wytworzenia informacji 2005-01-28
Data udostępnienia informacji 2005-01-28