wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Specjalny Oćrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Głuchowskiego w Bełchatowie

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Ewa Olszewska Dyrektor (D)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Ewa Olszewska Dyrektor (D)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Ewa Olszewska Dyrektor (D)Dyrektor SOSW
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2007
 [Zwiń]Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
   Ewa Olszewska   2007-09-17
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2003