wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Dyrektor
Nazwa skrócona:
Symbol: D
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Centrum Kształcenia Praktycznego

Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Kadra kierownicza:

Dyrektor jednostki

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Tablica ogłoszeń CKP

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-02-14
Data udostępnienia informacji 2005-02-14