wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Janusz Srebrzyński Dyrektor jednostki (D)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Janusz Srebrzyński Dyrektor jednostki (D)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Janusz Srebrzyński Dyrektor jednostki (D)Dyrektor
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych