wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

Książka Adresowa jednostki

Wyszukaj osobę komórkę albo stanowisko:
Przeciągnij kolumnę aby pogrupować
Imie i Nazwisko 
Nazwa organu /
komórki organizacyjnej
 
Stanowisko pracy 
Numery telefonów 
Numer pokoju 
Janina ChojnackaZespół ds Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Główny Specjalista - Kierownik44 715-22-63
10
Jadwiga PłuciennikZespół ds Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Z-ca Dyrektora 44 715-22-66
44 733-05-45
14
Anna SimkowskaZespół ds Finansowo- EkonomicznychGłówny Księgowy44 715-22-67
17
Anna SzewczykZespół ds Pieczy Zastępczej Główny Specjalista - Kierownik44 715-22-60
13
Emilia ŚwiderekZespół ds ŚwiadczeńKierownik44 715-22-64
5 a