wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

Nasi użytkownicy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie obejmuje pomocą osoby z powiatu bełchatowskiego a w szczególności:
- dzieci całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodziców
- rodziny zastępcze
- wychowankowów opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo - wychowawcze po ukończeniu 18 roku życia lub po ukończeniu szkoły, w której rozpoczęli naukę przed osiągnięciem pełnoletności
- osoby niepełnosprawne
- uchodżców
- ofiary przemocy