wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

Dni i godziny pracy jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Dyrektor Pracujemy w dni powszednie w godzinach od 7.30 - 15.30 a we wtorki od 7,30 - 17.00 w godzinach od 7.30 - 15.30
Zespół ds Pieczy Zastępczej Pracujemy w dni powszednie w godzinach od 7.30 - 15.30 a we wtorki od 7,30 - 17.00 w godzinach od 7.30 - 15.30 a we wtorki od 7,30 - 17.00
Zespół ds Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pracujemy w dni powszednie w godzinach od 7.30 - 15.30 a we wtorki od 7,30 - 17.00 w godzinach od 7.30 - 15.30 a we wtorki od 7,30 - 17.00
Zespół ds Świadczeń Pracujemy w dni powszednie w godzinach od 7.30 - 15.30 a we wtorki od 7,30 - 17.00 w godzinach od 7.30 - 15.30 a we wtorki od 7,30 - 17.00
Zespół ds Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Pracujemy w dni powszednie w godzinach od 7.30 - 15.30 a we wtorki od 7,30 - 17.00 w godzinach od 7.30 - 15.30 a we wtorki od 7,30 - 17.00
Zespół ds Adnministrayjno - Gospodarczych Pracujemy w dni powszednie w godzinach od 7.30 - 15.30 a we wtorki od 7,30 - 17.00 w godzinach od 7.30 - 15.30
Zespół ds Finansowo- Ekonomicznych Pracujemy w dni powszednie w godzinach od 7.30 - 15.30 a we wtorki od 7,30 - 17.00 w godzinach od 7.30 - 15.30 a we wtorki od 7,30 - 17.00