wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Anna Szewczyk Główny Specjalista - Kierownik (PZ)
Elżbieta Zbonikowska- Goździewicz Dyrektor (D)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Janina Chojnacka Główny Specjalista - Kierownik (PS)
Anna Frukacz Kierownik (AG)
Jadwiga Płuciennik Z-ca Dyrektora (RS)
Anna Simkowska Główny Księgowy (FE)
Anna Szewczyk Główny Specjalista - Kierownik (PZ)
Emilia Świderek Kierownik (SŚ)
Elżbieta Zbonikowska- Goździewicz Dyrektor (D)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Janina Chojnacka Główny Specjalista - Kierownik (PS)Zespół ds Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Anna Frukacz Kierownik (AG)Zespół ds Adnministrayjno - Gospodarczych
Jadwiga Płuciennik Z-ca Dyrektora (RS)Zespół ds Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Anna Simkowska Główny Księgowy (FE)Zespół ds Finansowo- Ekonomicznych
Anna Szewczyk Główny Specjalista - Kierownik (PZ)Zespół ds Pieczy Zastępczej
Emilia Świderek Kierownik (SŚ)Zespół ds Świadczeń
Elżbieta Zbonikowska- Goździewicz Dyrektor (D)Dyrektor
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych