wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowy Zarząd Dróg

Opłaty - ceny usługWysokość stawek została podana na podstawie UCHWAŁY NR 116/XVII/2004 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE z dnia 25 lutego 2004 roku.

ß 1 Uchwała określa wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Bełchatowskiego w celu:

1.prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
2.umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3.umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4.zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt.1-3

ß 2 1. Za zajęcie m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi powiatowej w celu o którym mowa w ß 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
1.przy zajęciu do 20% szerokości jezdni - 3,0 zł
2.przy zajęciu od 20% do 50% szerokości jezdni - 5,0 zł
3.przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni - 8,0 zł
4.przy zajęciu zieleńca, pobocza - 2,0 zł
5.przy zajęciu ciągu pieszego - 3,0 zł

2.Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do torowisk, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 2,0 zł

ß 3 Ustala się następujące roczne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy urządzeń o których mowa w ß 1 pkt. 2:
1.w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym - 15,0 zł
2.w pasie drogowym w obszarze zabudowanym - 40,0 zł
3.na obiekcie mostowym - 200,0 zł

ß 4 Ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej w celu o którym mowa w ß 1 pkt. 3:
1.za 1 m2

Wysokość stawek została podana na podstawie UCHWAŁY NR 116/XVII/2004 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE z dnia 25 lutego 2004 roku.

ß 1 Uchwała określa wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Bełchatowskiego w celu:

1.prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
2.umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3.umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4.zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt.1-3

ß 2 1. Za zajęcie m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi powiatowej w celu o którym mowa w ß 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
1.przy zajęciu do 20% szerokości jezdni - 3,0 zł
2.przy zajęciu od 20% do 50% szerokości jezdni - 5,0 zł
3.przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni - 8,0 zł
4.przy zajęciu zieleńca, pobocza - 2,0 zł
5.przy zajęciu ciągu pieszego - 3,0 zł

2.Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do torowisk, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 2,0 zł

ß 3 Ustala się następujące roczne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy urządzeń o których mowa w ß 1 pkt. 2:
1.w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym - 15,0 zł
2.w pasie drogowym w obszarze zabudowanym - 40,0 zł
3.na obiekcie mostowym - 200,0 zł

ß 4 Ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej w celu o którym mowa w ß 1 pkt. 3:
1.za 1 m2

Wysokość stawek została podana na podstawie UCHWAŁY NR 116/XVII/2004 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE z dnia 25 lutego 2004 roku.

ß 1 Uchwała określa wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Bełchatowskiego w celu:

1.prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
2.umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3.umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4.zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt.1-3

ß 2 1. Za zajęcie m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi powiatowej w celu o którym mowa w ß 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
1.przy zajęciu do 20% szerokości jezdni - 3,0 zł
2.przy zajęciu od 20% do 50% szerokości jezdni - 5,0 zł
3.przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni - 8,0 zł
4.przy zajęciu zieleńca, pobocza - 2,0 zł
5.przy zajęciu ciągu pieszego - 3,0 zł

2.Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do torowisk, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 2,0 zł

ß 3 Ustala się następujące roczne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy urządzeń o których mowa w ß 1 pkt. 2:
1.w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym - 15,0 zł
2.w pasie drogowym w obszarze zabudowanym - 40,0 zł
3.na obiekcie mostowym - 200,0 zł

ß 4 Ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej w celu o którym mowa w ß 1 pkt. 3:
1.za 1 m2