wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowy Zarząd Dróg

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Tomasz Kijanka Dyrektor (D)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Tomasz Kijanka Dyrektor (D)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Tomasz Kijanka Dyrektor (D)Dyrektor
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych