wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Adres jednostki: 97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 2
Kod terytorialny GUS: 8531B
NIP: 769-19-65-263
REGON: 592161470
Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bełchatowie - rachunek subkonta dochodów 23 8965 0008 2001 0012 6801 0002
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2004-06-03
Data udostępnienia informacji: 2004-06-03

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Bogusława Kokocińska
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2008-01-02
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2005-09-14
Zatrudnienie ogółem (osoby): 55
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 55
Liczba stanowisk kierowniczych: 4
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych 1 870,18 zł
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: 2 766,41 zł
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: 1 028,23 zł
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: 1 479,03 zł

 Pozostałe informacje o jednostce

Nazwa organu tworzącego: RADA POWIATU W BEŁCHATOWIE
Akt tworzący: UCHWAŁA NR 201/XXXII/2001 Z DNIA 29.10.2001
Przedmiot działania i kompetencje: Dom Pomocy Społecznej jest placówką pomocy stacjonarnej zapewniającą całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym,

Dom świadczy usługi:
1.w zakresie potrzeb bytowych:
a)miejsce zamieszkania
b)wyżywienie,
c)odzież i obuwie
d)utrzymanie czystości

2.opiekuńcze, polegające na:
a)udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
b)pielęgnacji
c)niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

3.wspomagające, polegające na:
a)umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
b)podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
c)umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
d)zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
e)stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
f)działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
g)pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
h)zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
i)pokryciu w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
j)zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
k)sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

Dom zapewnia:
1.możliwość posiadania własnych drobnych przedmiotów i miejsca na ich przechowanie,
2.możliwość korzystania z własnego ubrania,
3.możliwość spożywania posiłków w warunkach zbliżonych do domowych,
4.możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
5.regularny kontakt z dyrektorem Domu,
6.złożenia do depozytu przedmiotów wartościowych oraz umożliwia mieszkańcom założenie przez nich książeczek oszczędnościowych, kont osobistych, lokat terminowych.
7.sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sylwia Witkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sylwia Witkowska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Artur Wilk
Data wytworzenia informacji 2009-02-27, 2003-11-20
Data udostępnienia informacji 2009-02-27, 2003-11-20