wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Nasi mieszkańcy

Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej są osoby wymagające całodobowej opieki, którym rodzina ani gmina nie jest w stanie takiej zapewnić w miejscu zamieszkania. Są to w znacznej większości osoby starsze, schorowane, często o ograniczonej sprawności ruchowej.

Obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie mieszka 80 osób(51 kobiet i 29 mężczyzn).

Struktura wiekowa mieszkańców DPS:
poniżej 40 roku życia - 4 mieszkańców
40-50 lat - 3 mieszkańców
50-60 lat - 5 mieszkańców
60-70 lat - 12 mieszkańców
70-80 lat - 22 mieszkańców
80-90 lat - 28 mieszkańców
powyżej 90 lat - 6 mieszkańców

Najczęstsze przyczyny zamieszkania w DPS:
- długotrwała choroba,
- niepełnosprawność,
- bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- brak opieki ze strony osób bliskich.