wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Czym się zajmujemy

Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie jest placówką pomocy stacjonarnej zapewniającą całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym.

> DPS jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla 90 osób, zaś po 31 grudnia 2006 r. dla 80 osób przewlekle somatycznie chorych wymagających całodobowej opieki.
> Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, wspomagające, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa oraz stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności.
> Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
> Dom realizuje zadania i świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ZAKRES I FORMA REALIZOWANYCH ZADAŃ:
> W zakresie potrzeb bytowych: miejsce zamieszkania, wyżywienia, utrzymanie w czystości, w miarę możliwości niezbedną odzież i obuwie;
> W zakresie usług opiekuńczych: pomoc mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę i pielegnację, pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
Usługi zdrowotne świadczą na terenie DPS lekarze z Samorządowej Przychodni Zdrowia dwa razy w tygodniu po 4 godziny. W razie nagłych zachorowań wzywane są wizyty domowe i pogotowie ratunkowe. Mieszkańcy korzystają z porad lekarzy specjalistów z Samorządowej Przychodni Zdrowia i Wojewódzkiego Szpitala w Bełchatowie.
Usługi pielęgniarskie świadczą zatrudnione pilęgniarki na terenie DPS i pielęgniarki z Samorządowej Przychodni Zdrowia.
> Wspomagające, polegające na:
- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
Od miesiąca lutego 2002 roku działa pracownia terapii zajęciowej w godzinach od 7.30 do 20.00 od poniedziałku do piątku, zatrudnionych jest 2 terapeutów zajęciowych i na 1/2 etatu pracownik kulturalno-oświatowy
- podnoszeniu sprawności fizycznej
W 2002 r. oddano do użytkowania salę Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie jest placówką pomocy stacjonarnej zapewniającą całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym.

> DPS jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla 90 osób, zaś po 31 grudnia 2006 r. dla 80 osób przewlekle somatycznie chorych wymagających całodobowej opieki.
> Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, wspomagające, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa oraz stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności.
> Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
> Dom realizuje zadania i świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ZAKRES I FORMA REALIZOWANYCH ZADAŃ:
> W zakresie potrzeb bytowych: miejsce zamieszkania, wyżywienia, utrzymanie w czystości, w miarę możliwości niezbedną odzież i obuwie;
> W zakresie usług opiekuńczych: pomoc mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę i pielegnację, pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
Usługi zdrowotne świadczą na terenie DPS lekarze z Samorządowej Przychodni Zdrowia dwa razy w tygodniu po 4 godziny. W razie nagłych zachorowań wzywane są wizyty domowe i pogotowie ratunkowe. Mieszkańcy korzystają z porad lekarzy specjalistów z Samorządowej Przychodni Zdrowia i Wojewódzkiego Szpitala w Bełchatowie.
Usługi pielęgniarskie świadczą zatrudnione pilęgniarki na terenie DPS i pielęgniarki z Samorządowej Przychodni Zdrowia.
> Wspomagające, polegające na:
- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
Od miesiąca lutego 2002 roku działa pracownia terapii zajęciowej w godzinach od 7.30 do 20.00 od poniedziałku do piątku, zatrudnionych jest 2 terapeutów zajęciowych i na 1/2 etatu pracownik kulturalno-oświatowy
- podnoszeniu sprawności fizycznej
W 2002 r. oddano do użytkowania salę Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie jest placówką pomocy stacjonarnej zapewniającą całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym.

> DPS jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla 90 osób, zaś po 31 grudnia 2006 r. dla 80 osób przewlekle somatycznie chorych wymagających całodobowej opieki.
> Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, wspomagające, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa oraz stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności.
> Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
> Dom realizuje zadania i świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ZAKRES I FORMA REALIZOWANYCH ZADAŃ:
> W zakresie potrzeb bytowych: miejsce zamieszkania, wyżywienia, utrzymanie w czystości, w miarę możliwości niezbedną odzież i obuwie;
> W zakresie usług opiekuńczych: pomoc mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę i pielegnację, pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
Usługi zdrowotne świadczą na terenie DPS lekarze z Samorządowej Przychodni Zdrowia dwa razy w tygodniu po 4 godziny. W razie nagłych zachorowań wzywane są wizyty domowe i pogotowie ratunkowe. Mieszkańcy korzystają z porad lekarzy specjalistów z Samorządowej Przychodni Zdrowia i Wojewódzkiego Szpitala w Bełchatowie.
Usługi pielęgniarskie świadczą zatrudnione pilęgniarki na terenie DPS i pielęgniarki z Samorządowej Przychodni Zdrowia.
> Wspomagające, polegające na:
- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
Od miesiąca lutego 2002 roku działa pracownia terapii zajęciowej w godzinach od 7.30 do 20.00 od poniedziałku do piątku, zatrudnionych jest 2 terapeutów zajęciowych i na 1/2 etatu pracownik kulturalno-oświatowy
- podnoszeniu sprawności fizycznej
W 2002 r. oddano do użytkowania salę Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie jest placówką pomocy stacjonarnej zapewniającą całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym.

> DPS jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla 90 osób, zaś po 31 grudnia 2006 r. dla 80 osób przewlekle somatycznie chorych wymagających całodobowej opieki.
> Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, wspomagające, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa oraz stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności.
> Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
> Dom realizuje zadania i świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ZAKRES I FORMA REALIZOWANYCH ZADAŃ:
> W zakresie potrzeb bytowych: miejsce zamieszkania, wyżywienia, utrzymanie w czystości, w miarę możliwości niezbedną odzież i obuwie;
> W zakresie usług opiekuńczych: pomoc mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę i pielegnację, pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
Usługi zdrowotne świadczą na terenie DPS lekarze z Samorządowej Przychodni Zdrowia dwa razy w tygodniu po 4 godziny. W razie nagłych zachorowań wzywane są wizyty domowe i pogotowie ratunkowe. Mieszkańcy korzystają z porad lekarzy specjalistów z Samorządowej Przychodni Zdrowia i Wojewódzkiego Szpitala w Bełchatowie.
Usługi pielęgniarskie świadczą zatrudnione pilęgniarki na terenie DPS i pielęgniarki z Samorządowej Przychodni Zdrowia.
> Wspomagające, polegające na:
- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
Od miesiąca lutego 2002 roku działa pracownia terapii zajęciowej w godzinach od 7.30 do 20.00 od poniedziałku do piątku, zatrudnionych jest 2 terapeutów zajęciowych i na 1/2 etatu pracownik kulturalno-oświatowy
- podnoszeniu sprawności fizycznej
W 2002 r. oddano do użytkowania salę Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie jest placówką pomocy stacjonarnej zapewniającą całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym.

> DPS jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla 90 osób, zaś po 31 grudnia 2006 r. dla 80 osób przewlekle somatycznie chorych wymagających całodobowej opieki.
> Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, wspomagające, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa oraz stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności.
> Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
> Dom realizuje zadania i świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ZAKRES I FORMA REALIZOWANYCH ZADAŃ:
> W zakresie potrzeb bytowych: miejsce zamieszkania, wyżywienia, utrzymanie w czystości, w miarę możliwości niezbedną odzież i obuwie;
> W zakresie usług opiekuńczych: pomoc mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę i pielegnację, pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
Usługi zdrowotne świadczą na terenie DPS lekarze z Samorządowej Przychodni Zdrowia dwa razy w tygodniu po 4 godziny. W razie nagłych zachorowań wzywane są wizyty domowe i pogotowie ratunkowe. Mieszkańcy korzystają z porad lekarzy specjalistów z Samorządowej Przychodni Zdrowia i Wojewódzkiego Szpitala w Bełchatowie.
Usługi pielęgniarskie świadczą zatrudnione pilęgniarki na terenie DPS i pielęgniarki z Samorządowej Przychodni Zdrowia.
> Wspomagające, polegające na:
- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
Od miesiąca lutego 2002 roku działa pracownia terapii zajęciowej w godzinach od 7.30 do 20.00 od poniedziałku do piątku, zatrudnionych jest 2 terapeutów zajęciowych i na 1/2 etatu pracownik kulturalno-oświatowy
- podnoszeniu sprawności fizycznej
W 2002 r. oddano do użytkowania salę Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie jest placówką pomocy stacjonarnej zapewniającą całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym.

> DPS jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla 90 osób, zaś po 31 grudnia 2006 r. dla 80 osób przewlekle somatycznie chorych wymagających całodobowej opieki.
> Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, wspomagające, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa oraz stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności.
> Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
> Dom realizuje zadania i świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ZAKRES I FORMA REALIZOWANYCH ZADAŃ:
> W zakresie potrzeb bytowych: miejsce zamieszkania, wyżywienia, utrzymanie w czystości, w miarę możliwości niezbedną odzież i obuwie;
> W zakresie usług opiekuńczych: pomoc mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę i pielegnację, pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
Usługi zdrowotne świadczą na terenie DPS lekarze z Samorządowej Przychodni Zdrowia dwa razy w tygodniu po 4 godziny. W razie nagłych zachorowań wzywane są wizyty domowe i pogotowie ratunkowe. Mieszkańcy korzystają z porad lekarzy specjalistów z Samorządowej Przychodni Zdrowia i Wojewódzkiego Szpitala w Bełchatowie.
Usługi pielęgniarskie świadczą zatrudnione pilęgniarki na terenie DPS i pielęgniarki z Samorządowej Przychodni Zdrowia.
> Wspomagające, polegające na:
- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
Od miesiąca lutego 2002 roku działa pracownia terapii zajęciowej w godzinach od 7.30 do 20.00 od poniedziałku do piątku, zatrudnionych jest 2 terapeutów zajęciowych i na 1/2 etatu pracownik kulturalno-oświatowy
- podnoszeniu sprawności fizycznej
W 2002 r. oddano do użytkowania salę