wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Czym się zajmujemy

Zadania realizowane:  • Kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez inicjowanie, realizację i koordynację wszelkich działań proekologicznych;

  • Prowadzenie edukacji publicznej i specjalistycznej w zakresie ochrony środowiska

  • Tworzenie bazy informacyjnej o ochronie środowiska

  • Wspieranie działań i inicjatyw społecznych w zakresie ochrony środowiska

  • Gospodarka odpadami