wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach

Dni i godziny pracy jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach -

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Dyrektor