wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Więcej o nas

Łękawa, mała miejscowość na trasie Bełchatów - Kamieńsk, obecnie
w województwie łódzkim, na początku XVIII wieku obejmowała dwa folwarki - Łękawę i Wólkę Łękawską - o powierzchni 2105 morg. Na początku wsi, tuż za zakrętem drogi od strony Kamieńska znajduje się stary park, otaczający pałac - siedzibę obecnego Ośrodka. Budynek powstał na początku XVIII wieku i wraz z parkiem należał do rodziny hr. Ostrowskich aż roku 1863. W 1913 r. dobra łękawskie przejął Maciej Przedpełski, rolnik ze wsi Kocina w powiecie łaskim. 12 maja 1921 r. u notariusza Aleksandra Jasińskiego w Sosnowcu, Józef Przedpełski rejestrem nr 768 zobowiązał się ofiarować pałac z parkiem i kaplicą oraz częścią ogrodu i cztery morgi gruntu Harcerzom Zagłębia Dąbrowskiego. Od tej chwili pałac należał do młodzieży, a wieś otrzymała nazwę "Łękawa Harcerska". Nazwa ta utrzymała się do 1939 r. W latach 1970 - 72 dla potrzeb Zakładu wybudowano szkołę. W historii Ośrodka warto odnotować epizod placówki koedukacyjnej. Przez dwa lata (wrzesień 1999 - czerwiec 2001) w Łękawie rezydowały również dziewczęta. Stanowiły one jedną grupę wychowawczą, ale za to wymagającą wiele pracy. Grupa ta mieszkała przez ten czas w budynku, który kiedyś był budowany z myślą o pracownikach. W historii Ośrodka warto odnotować epizod placówki koedukacyjnej. Przez dwa lata (wrzesień 1999 - czerwiec 2001) w Łękawie rezydowały również dziewczęta. Stanowiły one jedną grupę wychowawczą, ale za to wymagającą wiele pracy. Grupa ta mieszkała przez ten czas w budynku domu nauczyciela.
Obecnie placówka funkcjonuje pod nazwą Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łękawie. Od 2001 r. stanowisko dyrektora należy do pani Marii Muszalak. Dyrektorem ds. pracy internatu jest od 2005 r. pan mgr Andrzej Szklarek. Natomiast najdłuższym stażem na stanowisku z-cy ds. dydaktycznych dyrektora może poszczycić się dyrektor szkoły pan mgr Janusz Biegański, który swoją funkcję pełni od 1976 r. do 31.08.2007 r. Od 01.09.2007 r. funkcję tę pełni pan mgr Robert Sztangreciak.