wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Bełchatowie

Więcej o nas

I LO im. W. Broniewskiego

· najstarsza szkoła średnia w Bełchatowie - pracujemy już 60 rok;
· w rankingu liceów polskich 2004 opracowanym przez Szkołę Główną Handlową nasza szkoła uplasowała się na dziewiątym miejscu spośród 192 sklasyfikowanych w kraju; www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/stacjonarne/rekrutacja/rankingi/Polska_2004
· realizuje programy autorskie oraz najlepiej oceniane programy MEN;
· ma profesjonalną kadrę pedagogiczną
· ponad 90% absolwentów dostaje się na studia dzienne na państwowych uczelniach.


ZDAWALNOŚ∆ NA STUDIA

Od kilku lat zbieramy od naszych absolwentów informacje o tym, na jakie studia się dostali. W ostatnim roku:
- 91,3% absolwentów dostało się na państwowe studia dzienne,
- 2% na studia zaoczne i wieczorowe na państwowych uczelniach,
- 6,7% na prywatne uczelnie.
Najwięcej ubiegłorocznych absolwentów studiuje na:
Politechnice Łódzkiej - 43 osoby
Uniwersytecie Łódzkim - 30 osób
Politechnice Wrocławskiej - 28 osób
Akademiach Medycznych - 23 osoby
Akademiach Ekonom. - 16 osób
Szkole Głównej Handlowej - 13 osób
Akademii Górniczo - Hutn. - 11 osób
Uniwersytecie Jagiellońskim - 9 osób


Przystąpiliśmy do programu SUS - elitarnego klubu SZKÓŁ UCZĄCYCH SI 

Do klubu "Szkół Uczących Się" należą szkoły, które starają się, aby:
· nauczyciele, uczniowie i rodzice współdziałali ze sobą;
· uczniowie wierzyli we własne siły, zdobywali rzetelną wiedzę i ważne umiejętności;
· nauczyciele pracowali nad tym, aby coraz lepiej uczyć i wychowywać;
· rodzice uczestniczyli w życiu szkoły i wspierali jej działania.

Program SUS realizowany jest we współpracy z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy (ankiety, wywiady) wyłoniliśmy dobre strony i problemy szkoły. Standardy, nad którymi pracujemy brzmią:
· szkoła dąży do zmniejszenia ilości wagarów;
· szkoła dąży do zredukowania palenia papierosów w szkole;
· poprawiają się relacje między nauczycielami;
· organizacja pracy szkoły uwzględnia potrzeby ucznia;
· polepsza sI LO im. W. Broniewskiego

· najstarsza szkoła średnia w Bełchatowie - pracujemy już 60 rok;
· w rankingu liceów polskich 2004 opracowanym przez Szkołę Główną Handlową nasza szkoła uplasowała się na dziewiątym miejscu spośród 192 sklasyfikowanych w kraju; www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/stacjonarne/rekrutacja/rankingi/Polska_2004
· realizuje programy autorskie oraz najlepiej oceniane programy MEN;
· ma profesjonalną kadrę pedagogiczną
· ponad 90% absolwentów dostaje się na studia dzienne na państwowych uczelniach.


ZDAWALNOŚ∆ NA STUDIA

Od kilku lat zbieramy od naszych absolwentów informacje o tym, na jakie studia się dostali. W ostatnim roku:
- 91,3% absolwentów dostało się na państwowe studia dzienne,
- 2% na studia zaoczne i wieczorowe na państwowych uczelniach,
- 6,7% na prywatne uczelnie.
Najwięcej ubiegłorocznych absolwentów studiuje na:
Politechnice Łódzkiej - 43 osoby
Uniwersytecie Łódzkim - 30 osób
Politechnice Wrocławskiej - 28 osób
Akademiach Medycznych - 23 osoby
Akademiach Ekonom. - 16 osób
Szkole Głównej Handlowej - 13 osób
Akademii Górniczo - Hutn. - 11 osób
Uniwersytecie Jagiellońskim - 9 osób


Przystąpiliśmy do programu SUS - elitarnego klubu SZKÓŁ UCZĄCYCH SI 

Do klubu "Szkół Uczących Się" należą szkoły, które starają się, aby:
· nauczyciele, uczniowie i rodzice współdziałali ze sobą;
· uczniowie wierzyli we własne siły, zdobywali rzetelną wiedzę i ważne umiejętności;
· nauczyciele pracowali nad tym, aby coraz lepiej uczyć i wychowywać;
· rodzice uczestniczyli w życiu szkoły i wspierali jej działania.

Program SUS realizowany jest we współpracy z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy (ankiety, wywiady) wyłoniliśmy dobre strony i problemy szkoły. Standardy, nad którymi pracujemy brzmią:
· szkoła dąży do zmniejszenia ilości wagarów;
· szkoła dąży do zredukowania palenia papierosów w szkole;
· poprawiają się relacje między nauczycielami;
· organizacja pracy szkoły uwzględnia potrzeby ucznia;
· polepsza sI LO im. W. Broniewskiego

· najstarsza szkoła średnia w Bełchatowie - pracujemy już 60 rok;
· w rankingu liceów polskich 2004 opracowanym przez Szkołę Główną Handlową nasza szkoła uplasowała się na dziewiątym miejscu spośród 192 sklasyfikowanych w kraju; www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/stacjonarne/rekrutacja/rankingi/Polska_2004
· realizuje programy autorskie oraz najlepiej oceniane programy MEN;
· ma profesjonalną kadrę pedagogiczną
· ponad 90% absolwentów dostaje się na studia dzienne na państwowych uczelniach.


ZDAWALNOŚ∆ NA STUDIA

Od kilku lat zbieramy od naszych absolwentów informacje o tym, na jakie studia się dostali. W ostatnim roku:
- 91,3% absolwentów dostało się na państwowe studia dzienne,
- 2% na studia zaoczne i wieczorowe na państwowych uczelniach,
- 6,7% na prywatne uczelnie.
Najwięcej ubiegłorocznych absolwentów studiuje na:
Politechnice Łódzkiej - 43 osoby
Uniwersytecie Łódzkim - 30 osób
Politechnice Wrocławskiej - 28 osób
Akademiach Medycznych - 23 osoby
Akademiach Ekonom. - 16 osób
Szkole Głównej Handlowej - 13 osób
Akademii Górniczo - Hutn. - 11 osób
Uniwersytecie Jagiellońskim - 9 osób


Przystąpiliśmy do programu SUS - elitarnego klubu SZKÓŁ UCZĄCYCH SI 

Do klubu "Szkół Uczących Się" należą szkoły, które starają się, aby:
· nauczyciele, uczniowie i rodzice współdziałali ze sobą;
· uczniowie wierzyli we własne siły, zdobywali rzetelną wiedzę i ważne umiejętności;
· nauczyciele pracowali nad tym, aby coraz lepiej uczyć i wychowywać;
· rodzice uczestniczyli w życiu szkoły i wspierali jej działania.

Program SUS realizowany jest we współpracy z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy (ankiety, wywiady) wyłoniliśmy dobre strony i problemy szkoły. Standardy, nad którymi pracujemy brzmią:
· szkoła dąży do zmniejszenia ilości wagarów;
· szkoła dąży do zredukowania palenia papierosów w szkole;
· poprawiają się relacje między nauczycielami;
· organizacja pracy szkoły uwzględnia potrzeby ucznia;
· polepsza s