wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Bełchatowie

Czym się zajmujemy

Zasadniczym celem kształcenia jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne oraz wychowanie ich na świadomych, twórczych i odpowiedzialnych członków społeczności.