wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie

Czym się zajmujemy

Zgodnie z misją i wizją szkoły, naszym celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów, zapewnienie wszechstronnego rozwoju młodzieży i bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, realizacja zadań edukacyjnych wynikających z planów dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych i Statutu Szkoły.
Dbając o dobro ucznia, pamietamy o ścisłej współpracy z domem rodzinnym wychowanków.
Programy nauczania dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczniów, szkoły i środowiska.

Naszym celem jest zapewnienie młodzieży możliwości zdobywania wiedzy na najwyższym poziomie; stąd dbałość i troska o unowocześnienie bazy dydaktycznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
Chcemy, aby młodzież kończąc szkołę, umiała wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę, samodzielnie i twórczo rozwiązywać problemy, bez kompleksów prezentować swoją postawę i poglądy.

Naszym celem jest, aby absolwent szkoły sprawnie posługiwał się językami obcymi, technologią komputerową, wykazywał się samodzielnością w poszukiwaniu różnych źródeł informacji.
Kształtujemy postawy twórcze, aktywne, świadome swej wartości, wrażliwe na cudze nieszczęście, empatyczne.
Zdobyta wiedza i umiejętności sprawiają, że uczniowie naszej szkoły kontynuują naukę na wyższych uczelniach, szkołach pomaturalnych, są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej.
Dużo uwagi poświęcamy sprawom wychowawczym.
Realizujemy różne programy profilaktyczne uwzględniające problematykę uzaleźnień, agresji i przemocy, bezpieczeństwa, prozdrowotną i ekologiczną.