wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie

Dni i godziny pracy jednostki:

II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie -

Od poniedziałku do piątku w goz. 7.30 - 15.30

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
DYREKTOR
KSI GOWOŚ∆
KADRY I PŁACE
KIEROWNIK GOSPODARCZY
OBSŁUGA
NAUCZYCIELE
SEKRETARIAT
WICEDYREKTORZY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG